FOTO: Nils Hendrik Müller / GRENKE, MODELLE: Felix, Gerald